• Domain

  Științe Exacte

 • Bachelor's / master's degree

  Matematica

 • Specialization

  Matematici aplicate

 • Level of study

  Bachelor

 • Accreditation status

  Accredited

 • Type of education

  Full Time

 • Teaching language

  Romanian

 • Number of credits ECTS

  N/A


About us

Misiune

Cu urmatoarele competenţe profesionale la absolvire: -operarea cu noţiuni si metode matematice; -prelucrarea matematica a datelor, analiza şi interpretarea unor fenomene şi procese; -elaborarea şi analiza unor algoritmi pentru rezolvarea problemelor; -conceperea modelelor matematice pentru descrierea unor fenomene; -aplicarea modelelor matematice pentru rezolvarea problemelor de tip interdisciplinar; -utilizarea pachetelor de programe specializate pentru rezolvarea problemelor matematice. Competenţe transversale: -aplicarea regulilor de munca riguroasa şi eficienta, manifestarea unor atitudini responsabile faţa de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial In situaţii specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor de etica profesionala; -desfaşurarea eficienta si eficace a activitaţilor organizate In echipa; -utilizarea eficienta a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesionala asistata, atat In limba romana, cat şi Intr-o limba de circulaţie internaţionala.

Details

 • Total number of places : 70
 • Number of tuition free places: 20
 • Number of places with tuition: 50
 • Last GPA for tuition free place: 8.6100
 • Last GPA for place with tuition: 0.0000