NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), N.F.T. IT S.R.L, cu sediul in Bucureşti, str. Glastrei nr. 3, sector 1, reprezentată legal de _Nicolae Andrei__________, email: _____office@vreaulafacultate.ro_______________, DPO, telefon ____+40770722635_________, in calitate de operator de date personale, administreaza in condiții de siguranță si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați prin intermediul site-ului www.vreaulafacultate.ro.

Societatea N.F.T. IT S.R.L., in calitate de prestator de servicii este operator de date cu caracter personal si prelucrează următoarele date personale în scopul prestării serviciilor de intermediere privind înscrierea la facultate, respectiv pentru a răspunde întrebărilor adresate prin intermediul site-ului:

 • Datele personale declarate la momentul înregistrării pe site sau la momentul plasării unei comenzi pe www.vreaulafacultate.ro: nume si prenume; data nașterii, număr de telefon mobil, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare
 • Datele personale declarate de dumneavoastră la momentul completarii pe site (www.vreaulafacultate.ro) a formularului de contact: nume (și/sau prenume), telefon, adresa de e-mail, informatii colectate automat:
 • Prin intermediul site-ului www.vreaulafacultate.ro se colectează automat adresa IP a dispozitivului folosit in momentul accesarii www.vreaulafacultate.ro; Totodata se folosesc cookie-uri (fisiere text de mici dimensiuni care sunt transmise pe terminalul utilizatorului atunci cand acceseaza www.vreaulafacultate.ro) sau tehnologii similare pentru a colecta si prelucra datele dumnevoastra cu scopul de a va asigura o experienta de navigare personalizata. Cookie-urile utilizate sunt in mare parte cookie-uri de sesiune (care expira atunci inchideti pagina noastra de Internet), dar utilizam si cookie-uri persistente (care inceteaza la un moment ulterior sau atunci cand dumnevoastra le stergeti). Unele dintre cookie-urile folosite sunt asociate cu contul dumneavoastra (ID).

Pentru mai multe informatii cu privire la utilizarea cookie-urilor de catre N.F.T. IT S.R.L SRL, va rugam sa consultati Politica noastra de cookies.

Societatea N.F.T. IT S.R.L. va transmite datele cu caracter personale înregistrate numai următorilor destinatari: universitatea(țile) la care persoana vizată solicită admiterea. Nu sunteți obligați să furnizați datele dvs. personale, refuzul dvs. de a furniza datele cu caracter personal mai sus mentionate determina imposibilitatea înregistrării pe site și/sau a prestării serviciilor de intermediere în vederea înscrierii la facultate. Datele furnizate in scopul înregistrării pe site (creare cont) vor fi stocate pe toată durata menținerii active a contului (conturile inactive vor fi șterse automat după trecerea unui termen de 2 ani de la utlima logare), datele necesare plasării unei comenzi după maxim 6 luni de la data finalizării sesiunii de admitere, si datele necesare emiterii facturii vor fi stocate de N.F.T. IT S.R.L. pe perioada ceruta de legislatia fiscala pentru pastrarea documentelor contabile justificative. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate către o țară terță sau către o organizație internațională. Conform Regulamentului 2016/679/UE, ai o serie de drepturi referitoare la modul în care companiile și organizațiile îți prelucrează datele cu caracter personal. Iată care sunt aceste drepturi:

 • dreptul de a fi informat – ai dreptul să afli exact ce fel de date personale avem despre tine în baza noastră de date
 • dreptul la acces – ai dreptul să primești de la noi, în mod gratuit, o copie a datelor tale personale pe care le avem în baza noastră de date
 • dreptul la rectificare – ai dreptul să ne soliciți să-ți modificăm sau să-ți completăm datele personale pe care le avem în baza noastră de date
 • dreptul la portabilitate – ai dreptul să ne soliciți datele tale personale într-un format structurat, care poate fi citit automat, pe care mai apoi să-l trimitem către un alt operator
 • dreptul de opoziție – poți să te opui prelucrării datelor tale personale în scopuri de marketing, cercetare, statistici și nu numai
 • dreptul la ștergere sau dreptul de a fi uitat – poți să ne soliciți să-ți ștergem datele personale din baza noastră de dată în cazurile în care nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, ți-ai retras consimțământul de prelucrare și nu sunt temeiuri legale pentru prelucrarea datelor tale, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale etc.
 • dreptul la restricționarea prelucrării – ai dreptul să restricționezi sau să blochezi modul în care procesăm datele tale personale
 • dreptul de a nu fi suspus deciziilor automate – poți să ne ceri să nu-ți prelucrăm datele personale prin mijloace automatizate
 • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - www.dataprotection.ro.

Poți să-ți exerciți toate aceste date cu o cerere scrisă, datată şi semnată la societatea N.F.T. IT S.R.L, Bucureşti, str. Glastrei nr. 3, sector 1, pe e-mail la adresa ____office@vreaulafacultate.ro________ sau completând formularul de cerere de pe site. Dacă unele dintre aceste date despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, prin una din modalităţile enumerate mai sus. Sunteți informat(ă) totodată că aveți dreptul să vă retrageți în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.